{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

Od kilku lat jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, która jest pisemną deklaracją propagowania postawy tolerancji w miejscu pracy oraz podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Więcej o Karcie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/03/karta-roznorodnosci-2016.pdf

karta roznorodnosci logo