{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

Projekt w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Nr Umowy : POIR.02.01.00-00-0078/17-00„ Rozbudowa działu badawczo-rozwojowego na potrzeby rozwoju technologii przetwórstwa przemysłowego polimerowych tworzyw biodegradowalnych o nowych właściwościach, zwłaszcza biobójczych”.

Projekt polega na rozwoju centrum badawczo-rozwojowego w firmie BranQ Sp. z o.o. w celu doskonalenia technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Działanie to umożliwi prowadzenie prac i zadań badawczo-rozwojowych, które zostały zapisane w Agendzie badawczej opracowanej przez spółkę.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku do produkcji nowych wyrobów, dzięki zastosowaniu opracowanego w wyniku prac B +R materiału biodegradowalnego , który posłuży do produkcji pojemników charakteryzujących się łatwiejszym przetwarzaniem.

Planowane efekty – opracowane, nowe tworzywa , będzie można wielokrotnie przetwarzać, w różnych procesach przetwórczych , a jego zastosowanie pozwoli na otrzymanie innowacyjnych produktów, które odznaczać będzie:
biobójczość, przetwarzalność, biodegradowalność.

Wartość projektu: 4 592 048,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 871 730,29 zł.