{{#image}}
{{/image}}
{{text}} {{subtext}}

BRANQ Sp. z o. o. realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie nowego projektu

wzorniczego pojemników do żywności”

Nr Umowy : POIR02.03.05-22-0040/18-00Cele i planowane efekty projektu:

Projekt dotyczy przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, którego wynikiem będzie nowa linia wzornicza ekonomicznych pojemników do żywności o podwyższonej transparentności. Nowe produkty cechować będą się mniejszą grubością ścianek, co pozwoli na obniżenie ich wagi oraz ceny, oraz zwiększy wymiar ekologiczny nowego rozwiązania.

Celem projektu jest wypełnienie niszy rynkowej przejawiającej się brakiem w ofercie wnioskodawcy oraz firm konkurencyjnych ekonomicznych pojemników do żywności o wysokiej transparentności.

Zgodnie z założeniami, rezultatem prac będzie opracowanie dziewięciu nowych produktów o różnych kształtach i pojemnościach.

Wartość projektu: 1 845 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 790 000,00PLN

Projekt w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Nr Umowy : POIR.02.01.00-00-0078/17-00„ Rozbudowa działu badawczo-rozwojowego na potrzeby rozwoju technologii przetwórstwa przemysłowego polimerowych tworzyw biodegradowalnych o nowych właściwościach, zwłaszcza biobójczych”.

Projekt polega na rozwoju centrum badawczo-rozwojowego w firmie BranQ Sp. z o.o. w celu doskonalenia technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych. Działanie to umożliwi prowadzenie prac i zadań badawczo-rozwojowych, które zostały zapisane w Agendzie badawczej opracowanej przez spółkę.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku do produkcji nowych wyrobów, dzięki zastosowaniu opracowanego w wyniku prac B +R materiału biodegradowalnego , który posłuży do produkcji pojemników charakteryzujących się łatwiejszym przetwarzaniem.

Planowane efekty – opracowane, nowe tworzywa , będzie można wielokrotnie przetwarzać, w różnych procesach przetwórczych , a jego zastosowanie pozwoli na otrzymanie innowacyjnych produktów, które odznaczać będzie:
biobójczość, przetwarzalność, biodegradowalność.

Wartość projektu: 4 592 048,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 871 730,29 zł.